DIN 124

Nit s polguľatou hlavou od priemeru 10 po 36 mm

Rozmerové rozhranie : 10 – 36

Všetky informácie o DIN 124