Oblasti dodávok

Spojovací materiál pre oceľové konštrukcie

Certifikované skrutkové spoje SB podľa EN 15048
Certifikované konštrukčné skrutkové spoje HV a HR podľa EN 14399
Skrutkové spoje pre potrubné uloženia DN
Strmene, závitové háky a oká
Závitové tyče
Kotvenie
Oceľové konštrukcie
Koľajové stavby

Spojovací materiál pre koľajové stavby

Spojovací materiál pre železničný zvršok
Konštrukčný materiál
Drevené podvaly
Izolačné spojky

Spojovací materiál pre
stavebníctvo

Ľahké kotvenie
Ťažké kotvenie
Chemické kotvy
Strmene, závitové háky a oká
Stavebné kovanie
Konštrukčné vruty
Závesy
Stavebníctvo
Energetika
Priemyselná výroba
chevron-down