Skúšobné laboratórium

Spoločnosť 4 - steel s.r.o. v roku 2023 rozšírila svoju činnosť založením skúšobného laboratória na vykonávanie statickej zaťažovacej skúšky – meranie únosnosti zemnej konštrukcie a konštrukčných vrstiev (pre stavebníctvo).

Skúšobné laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025. Akreditácia zaväzuje pracovníkov skúšobného laboratória k dodržiavaniu a plneniu všetkých akreditačných kritérií, ktoré zaručujú presnosť meraní.

Statické záťažové skúšky

Cieľom skúšobného laboratóriá je poskytovať objednávateľom skúšok kvalifikované, nestranné a nezávislé skúšanie podľa štandardnej (normovej) metódy pre skúšanie v rozsahu akreditácie, v nepretržitom súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025.

chevron-down